Regionale maatregelen

Door de coronacrisis riskeren ondernemingen in specifieke sectoren in financiële moeilijkheden te raken. Daarom heeft de Vlaamse regering in allerijl op vrijdag 13 maart extra steunmaatregelen genomen. Het gaat onder andere om crisiswaarborgen voor overbruggingskredieten voor bedrijven die hun schulden door de coronacrisis niet kunnen betalen, het betrekken van de banken bij het overleg en een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen.


Crisiswaarborg

Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

De waarborgregeling bij PMV/z wordt dit jaar uitgebreid voor de financiering tot 12 maanden. Hierdoor kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande niet-bancaire leveranciersschulden (tot 12 maanden oud) een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV/z.

MEER INFORMATIE


Hinderpremie

De hinderpremie wordt voorzien voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Deze ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

De huidige Hinderpremie voor openbare werken kan NIET gebruikt worden voor aanvragen ingevolge de coronacrisis.

MEER INFORMATIE


Overbruggingsrecht

Het coronavirus heeft ongetwijfeld ook grote gevolgen voor u als ondernemer als u uw zaak moet sluiten. Ook als u niet onder de essentiële sectoren valt, heeft u recht op het overbruggingsrecht, dit zowel voor eenmanszaken als voor bedrijfsleiders. Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen dat u ontvangt omdat u uw activiteit stopzet ingevolge het coronavirus. Aangezien de aanvraag tot het bekomen van het overbruggingsrecht door u persoonlijk dient te gebeuren (VAN BRECHT & DIELTIENS Accountants mag dit niet voor u doen), willen wij u hierin zo goed mogelijk begeleiden.

VOOR WIE:

Wel: Alle zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

Niet: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep.

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag u ook niet aan de slag gaan als werknemer).

De startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. Iedere bedrijfsleider moet afzonderlijk zijn aanvraag indienen. De sector waarin u actief bent maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer zelf.

Het overbruggingsrecht wordt uitbetaald door uw sociaal verzekeringsfonds.

Bedrag uitkering:

Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).

Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt:

Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

Zij ontvangen een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen en wanneer mag u de uitbetaling verwachten van uw sociaal verzekeringsfonds:

Optie 1:

Stuur een e-mail naar uw sociaal verzekeringsfonds en vermeld in de e-mail het volgende:

1. Aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
2. Uw naam, voornaam en woonplaats,
3. Uw klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
4. Uw ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
5. De sector waarin u actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
6. De periode van onderbreking: de datum dat u stopt met uw activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
7. Het bankrekeningnummer waarop uw sociaal verzekeringsfonds uw uitkering mogen storten.

Beantwoord in uw e-mail ook volgende vragen:

8. Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,…)?
9. Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
10. Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?

Optie 2:

Hier kan u een vereenvoudigd aanvraagformulier voor overbruggingsrecht ‘coronavirus’ (hier voor Liantis klanten) en een verklaring op eer downloaden. Beide documenten moet u invullen, ondertekenen en verzenden naar uw sociaal verzekeringsfonds.
Uw sociaal verzekeringsfonds zal zo spoedig mogelijk over gaan tot uitkering.

Contact sociaal verzekeringsfonds: Als u een mail stuurt naar uw sociaal verzekeringsfonds, let erop dat u in het onderwerp uw rijksregisternummer vermeldt gevolgd door ‘aanvraag overbruggingsrecht’. Op deze manier wordt uw aanvraag zo snel mogelijk aan de juiste persoon overgemaakt. U kan een e-mail versturen naar uw dossierbeheerder bij het sociaal verzekeringsfonds of naar het algemeen e-mailadres:

Acerta: zelfstandigen.kempen@acerta.be
Xerius: jo.buts@xerius.be
Liantis: info@liantis.be
Groups: infosvk@groups.be
Partena: zelfstandige@partena.be


Uitstel betaling onroerende voorheffing

Vlaanderen zal de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven dit jaar later uitsturen. Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden.


Steunmaatregel toerisme

Toerisme Vlaanderen zal dit jaar geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen. Daarnaast trekt Toerisme Vlaanderen 5 miljoen euro uit voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Momenteel maakt Toerisme Vlaanderen nog werk van de voorwaarden.

MEER INFORMATIE

1. Boekhouding & fiscaliteit

Wij helpen u bij uw administratieve en boekhoudkundige taken. Van het opstellen van tussentijdse balansen tot jaarrekeningen. Aangifte van btw of personen- en vennootschapsbelasting? Ons accountantsteam staat klaar om u te ondersteunen. Ontdek onze boekhoudkundige en fiscale diensten.

2.Financieel advies

Onafhankelijk en professioneel financieel advies in de ruime zin. VBD Accountants zet de bakens uit voor de financiële planning van uw kmo.

PROFESSIONEEL SUCCES BOEKEN?

Ons gedreven specialistenteam staat permanent voor u paraat. We werken met vaste aanspreekpunten en dossierbeheerders. Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Contact

014 61 97 78 contact@vbdaccountants.be

Vosselaar

Antwerpsesteenweg 202
2350 Vosselaar

© 2019 Hesley. All Rights Reserved.

Request Appointment

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Back to top