FOD Financiën

De FOD Financiën meldt in verband met bijkomende maatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en de ondernemers en dus ook voor u.

“Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), konden al steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.


Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN

Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

Termijn verlengd tot 30 april 2020

Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.


Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend.

Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.”

Uiteraard blijven wij nauw in contact met de FOD Financiën en houden wij u op de hoogte over alle eventuele bijkomende uitstellen en/of maatregelen.

1. Boekhouding & fiscaliteit

Wij helpen u bij uw administratieve en boekhoudkundige taken. Van het opstellen van tussentijdse balansen tot jaarrekeningen. Aangifte van btw of personen- en vennootschapsbelasting? Ons accountantsteam staat klaar om u te ondersteunen. Ontdek onze boekhoudkundige en fiscale diensten.

2.Financieel advies

Onafhankelijk en professioneel financieel advies in de ruime zin. VBD Accountants zet de bakens uit voor de financiële planning van uw kmo.

PROFESSIONEEL SUCCES BOEKEN?

Ons gedreven specialistenteam staat permanent voor u paraat. We werken met vaste aanspreekpunten en dossierbeheerders. Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Contact

014 61 97 78 contact@vbdaccountants.be

Vosselaar

Antwerpsesteenweg 202
2350 Vosselaar

© 2019 Hesley. All Rights Reserved.

Request Appointment

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Back to top