Algemene maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten om de bestaande maatregelen te versterken. Die nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12.00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede handhygiëne en voldoende afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en die na te leven!


Wat betekent dat concreet?

U blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

U kunt uw huis verlaten voor volgende zaken:

naar het werk gaan of professionele verplaatsingen doen;
naar de voedingswinkel gaan;
naar de dokter gaan of toegang te hebben tot medische zorgen;
naar de apotheek gaan;
naar het postkantoor gaan;
naar de bankautomaat gaan;
naar het benzinestation gaan;
hulp bieden aan oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap en kwetsbare personen.

Handelszaken en winkels blijven gesloten op weekdagen en in het weekend met uitzondering van:

voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
apotheken (deze uitzondering geldt niet voor parafarmacie en drogisterijen);
krantenwinkels;
tankstations en leveranciers van brandstoffen en brandhout;
kappers (die slechts één klant per keer mogen ontvangen in de zaak en dat op afspraak);
andere winkels die als essentieel worden beschouwd.

Zij moeten uiteraard een veilige afstand respecteren (1,5 meter afstand).

Raadpleeg het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van essentiële sectoren en diensten (PDF, 477.2 KB).

Alle voedingswinkels blijven geopend, ten vroegste vanaf 7.00 uur en ten laatste tot 22.00 uur.

Voedingswinkels die secundair non-food producten verkopen blijven open zonder dat ze de non-foodafdelingen moeten sluiten. Gemengde winkels die voedsel als secundair product (minder dan 50 % van de totale oppervlakte van de winkel) aanbieden zijn gesloten.

De toegang tot grootwarenhuizen wordt gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen zijn, te beperken. Maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant zijn toegelaten. Er wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke alleen naar de winkel te gaan.

Elektronische betalingen worden aangemoedigd, niet omdat cashgeld een risico op besmetting inhoudt, maar omdat elektronische betalingen toelaten de social distancing maatregelen te respecteren.

Solden of kortingsacties zijn verboden.

Openbare markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening, bijvoorbeeld in gebieden waar geen commerciële voedselinfrastructuur (zoals supermarkten) is en op voorwaarde dat de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen onder dezelfde voorwaarden geopend blijven.

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, de hond uitlaten …) zijn toegelaten en zelfs aanbevolen, maar alleen met personen die onder hetzelfde dak wonen of maximaal met één vriend(in). Tegelijk moet een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gerespecteerd worden en moet het contact met anderen vermeden worden.

Elke samenscholing is verboden.

Zaken en centra die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector worden gesloten.

Cafés, clubs en restaurants moeten sluiten tijdens de week en in het weekend. Dat verbod geldt ook voor de terrassen van die etablissementen. Het terrasmeubilair moet binnen geplaatst worden. Enkel afhaalgerechten of leveringen aan huis zijn nog toegestaan van 7.00 tot 22.00 uur, maar lange wachtrijen moeten worden vermeden.

Afhaalrestaurants, bedrijven die aan huis leveren (Deliveroo, Uber Eats, enz.), drive-ins, broodjeszaken, snacks en frietkoten blijven toegelaten. Uitbaters moeten de hygiënische maatregelen respecteren en erop letten dat er geen lange wachtrijen ontstaan.

Ambulante verkoop van voeding is verboden behalve individuele kraampjes of foodtrucks die meeneemmaaltijden aanbieden, die als complete maaltijden beschouwd kunnen worden. Ambulante verkoop van ijsjes, wafels… is dus niet toegelaten.

Verbruikszalen die grenzen aan een levensmiddelenbedrijf moeten sluiten. Dat gaat bijvoorbeeld over tearooms die grenzen aan bakkers en meer in het algemeen elke ruimte waar klanten kunnen zitten om te eten.

Hotels blijven geopend zonder toegang tot een bar, restaurant, gemeenschappelijke zalen en recreatieve ruimtes. De keukens kunnen wel nog roomservice aanbieden. De vergaderzalen kunnen gebruikt worden voor professionele bijeenkomsten maar dat wordt sterk afgeraden.

Opgelet! Enkel hotels mogen open blijven, als ze die voorwaarden respecteren!

Dat betekent dat recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisjes, gasthuizen, campings, B&B, vakantieparken, Airbnb …) moeten sluiten. De permanente bewoners van dat soort woningen mogen er uiteraard blijven wonen.

Alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren (fytoproducten, veevoer, voedsel …) blijven werken op voorwaarde dat ze de social distancing maatregelen toepassen. Bovendien maken ze waar mogelijk gebruik van telewerk.

Dringende herstellingsdiensten voor de veiligheid, hygiëne en ict-infrastructuur mogen alle dringende herstellingen blijven uitvoeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor loodgieters, garagisten, telecomleveranciers …

Gezondheidszorgberoepen zoals tandartsen, kinesisten, osteopaten, podologen, dierenartsen enzovoort mogen blijven beoefend worden, maar als de zorg uitgesteld kan worden moet met dat ook gebeuren. Opticiens en gehoorwinkels mogen ook openblijven.

Schoonheidssalons moeten sluiten en schoonheidsspecialisten mogen geen diensten aan huis leveren, zelfs niet op afspraak.

Wassalons blijven open mits naleving van de hygiënemaatregelen en social distancing.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand tussen elke persoon kan worden gegarandeerd.

Niet-essentiële bedrijven kunnen, ongeacht hun grootte, hun activiteiten verderzetten als ze telewerk organiseren voor alle werknemers voor wie dat mogelijk is, zonder uitzondering. Als dat niet mogelijk is, moeten bedrijven maatregelen nemen om de regels van sociale afstand te waarborgen. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Die regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het vervoer dat de werkgever organiseert. Bedrijven die niet voldoen aan die verplichtingen krijgen in eerste instantie een boete. In geval van recidive worden de overtredende bedrijven gesloten.

(Essentiële) bedrijven die tot cruciale sectoren behoren en essentiële diensten leveren (opgesomd in het ministerieel besluit dat op 18 maart in het Staatsblad verscheen) kunnen blijven werken, ook als de genoemde maatregelen niet toegepast kunnen worden.

Raadpleeg het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van essentiële sectoren en diensten (PDF, 477.2 KB).

Bedrijven die eerder een kinderopvangsysteem voor hun personeel hadden opgezet, kunnen dat behouden. Er mogen echter geen nieuwe initiatieven worden opgezet om te vermijden dat kinderen die voorheen niet met elkaar omgingen, in contact komen met elkaar.

Taxichauffeurs mogen verder personen vervoeren, maar buiten de chauffeur mag er zich slechts een persoon per keer in de taxi bevinden. Gezinnen en personen die onder 1 dak leven mogen wel dezelfde taxi delen. Die regels zijn ook van toepassing op carpooling.

Havens, luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en -planning, vervoer per spoor, passagiersvervoer en logistiek mogen hun activiteiten verder uitvoeren.

Pechverhelping en dringende herstellingen voor voertuigen blijven toegelaten.

Begrafenisondernemers en crematoria blijven ook actief.

Alle niet-essentiële reizen vanuit België en binnen België (bijvoorbeeld naar een tweede verblijf) zijn verboden. Studenten moeten een keuze maken tussen verblijven bij de ouders of in een studentenwoning en die keuze aanhouden voor de hele duur van de periode met maatregelen.

De lokale en federale politie zorgen ervoor dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en staan de gezondheidswerkers bij. Zij zijn gemachtigd om te sanctioneren en indien nodig activiteiten stil te leggen.

Ondanks alle zorg die we besteden aan de informatie op onze website en de actualisering ervan, zijn we ons ervan bewust dat de bovenstaande bepalingen niet alle gevallen dekken. Voor meer uitleg over de reikwijdte van de maatregelen van de overheid, nodigen wij u uit om de centrale informatiesite over het coronavirus te raadplegen, https://info-coronavirus.be.

Het is ook mogelijk dat bepaalde strengere aanvullende preventiemaatregelen worden genomen door regionale of lokale autoriteiten. Die specifieke maatregelen komen bovenop de genoemde algemene maatregelen. Ze moeten ook worden gerespecteerd.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

1. Boekhouding & fiscaliteit

Wij helpen u bij uw administratieve en boekhoudkundige taken. Van het opstellen van tussentijdse balansen tot jaarrekeningen. Aangifte van btw of personen- en vennootschapsbelasting? Ons accountantsteam staat klaar om u te ondersteunen. Ontdek onze boekhoudkundige en fiscale diensten.

2.Financieel advies

Onafhankelijk en professioneel financieel advies in de ruime zin. VBD Accountants zet de bakens uit voor de financiële planning van uw kmo.

PROFESSIONEEL SUCCES BOEKEN?

Ons gedreven specialistenteam staat permanent voor u paraat. We werken met vaste aanspreekpunten en dossierbeheerders. Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Een persoonlijke en vertrouwensband is de basis voor uw succes. We behandelen uw dossier deskundig en discreet.

Contact

014 61 97 78 contact@vbdaccountants.be

Vosselaar

Antwerpsesteenweg 202
2350 Vosselaar

© 2019 Hesley. All Rights Reserved.

Request Appointment

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Back to top